Statistik ma'lumotlar

Ko‘rsatkichlar mlrd. so‘m %
Jami aktivlar, shundan: 55 601 324 100%
Kassadagi naqd pullar 1 210 022 2%
Markaziy bankdagi va boshqa banklardagi mablag‘lar 7 425 733 13%
Kredit qo‘yilmalari va lizing xizmatlari 41 758 264 75%
Investitsiyalar 200 249 0%
Hisoblangan foizli va foizsiz daromadlar 1 584 517 3%
Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar 1 433 851 3%
Sotish maqsadida olingan mol-mulklar 121 376 0.2%
Boshqa aktivlar 1 867 311 3%

1.09.2023 y.

Jami

_

Jismoniy shaxslar

1 455

Xususiy tadbirkorlar

39 670

Davlat korxonalari

15

Nodavlat tijorat tashkilotlar

1604

Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalar

605

Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalar

37

Yakka tartibdagi tadbirkorlar

35405

Boshqa mijozlar

110

Yopish
2023-yil 1-sentabr holatiga statistik ma’lumotlar tahlili

Ustav kapitali 4 634 513,9 mln.so‘m, zaxira kapitali 1 659 151,1 mln.so‘m va taqsimlanmagan foyda 2 044 876,8 mln.so‘mni tashkil etadi.
Bank aktivlari 72 954 599,5 mln.so‘mni tashkil etadi.
Xususan, yalpi kredit portfeli hajmi 55 090 775,6 million so‘mga yetdi.
Investitsiyalar hajmi 372 992,5 mln.so‘mni tashkil etdi.
Yuqori likvidli aktivlar 7 465 133,6 mln.so‘mni tashkil etdi.
Likvidlikni qoplash koeffitsienti 152,5 foizni tashkil etdi.
Mijozlarning omonatlari 15 334 969,0 mln.so‘mni tashkil etdi.

O‘z kapitali 8 339 237,9 million so‘mni tashkil etdi. Regulyativ kapitalning yetarliligi va    1-darajali kapitalning yetarlilik koeffitsientlari mos ravishda 13,59% va 10,19% ni tashkil etdi.

Foiz daromadlari (daromadlarga jami) 66,4% va 4 566 524,2 mln.soʻmni tashkil etdi.
Oxirgi yangilanish sanasi: 12.10.2023 17:46  
up