Bank foydasini taqsimlash


Bankning 2017-2022 yillardagi sof foydasining taqsimlanishi yuzasidan ma'lumot mln.so'mdan


Taqsimlanmagan foydaning taqsimlashi maqsadi

2017 yildagi

2018 yildagi

2019 yildagi

2020 yildagi

2021 yildagi

2022 yildagi

1

Bankning umumiy zaxira fondiga

34 283.20

11 844.20

211 360.00

279 386.08

49 651,89

29 446,85

2

Standart kreditlar buyicha zaxira

20 000.00

151 300.00

138 364.08

117 779.54

3

Bankning imtiyozli aksiyalari buyicha dividendlar to‘lashga

1 616.90

1 616.90

1 616.90

1 616.90

1 616.90

1 616.90

4

Bankning oddiy aksiyalari buyicha dividendlar to‘lashga

28 896.30

71 350.20

353 150.08

0,0

0,0

0,0

5

Taftish komissiyasi a'zolarini taqdirlashga

34.90

38.50

47,87

6

Boshqaruv va nazorat organlarini taqdirlashga

790.30

480.10

7

Innovatsiya fondiga

58 893.70

8

Taqsimlanmagan foydadan qolayotgan qoldiq mablag‘

121.20

292.70

399 424.92

941 721,15

498 979.59

Jami:

85 707.90

236 884.10

704 525.96

798 245.94

993 037,81

588 937.05Oxirgi yangilanish sanasi: 06.11.2023 14:04  
up